ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี article
คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ 🟢 มีผล 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ 🟢 มีผล 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เนื่องจากเหตุพิเศษ
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการเพาะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และเก็บมูลใส้เดือน
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด
รับสมัครอาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์เตือนให้เกษตรกร/พ่อค้าส่ง/ค้าปลีก อย่าขายทุเรียนอ่อน ผิดกฎหมายทั้งอาญา และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ฝึกอบรม การจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
เปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครได้ที่ งานสวัสดิการ ชั้น 1 อบต.พลงตาเอี่ยม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 50 ท่าน)
อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อบริการแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตามโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนไม่มี Smart phone
แจ้งคำสั่งจังหวัดระยองที่ 2157/2564 ลงวันที่ 9 ​กุมภาพันธ์​ 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ทั้ง​นี้​ ตั้งแต่วันที่​ 9 กุมภาพันธ์​ 2564
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเสนอชื่ออาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลงานดีเด่น เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม จัดตั้งศูนย์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 คือไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาก่
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.