ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานด้านธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมฯ


การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย article

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกระบาด

ฤดุฝนเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาด  โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรค  น้ำฝนที่ขังอยู่ตามภาชนะต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่าๆ เป็นแหล่งที่ยุงลายมาวางไข่  จึงของเชิญชวนให้ประชาชน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด
โรคไข้เลือดออก  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย  ไปก้ดคนทีป่วยเป็นไข้เลือดออก  และแพร่เชื้อสู่คนอื่นๆ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  จะมีไข้สูงลอยประมาณ  2-7  วัน  เบื่ออาหาร  หน้าแดง  ปวดศีษะ  ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน  และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย  บางรายอาจมีจุดเลือดขึ้นตามตัว  แขน  ขา  อาจมีเลือดกำเดาออก  หรือเลือดออกตามไรฟัน  และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก  และอาจทำให้เกิดการช๊อคโดยสังเกตได้จากการที่ไข้ลด  แต่ผู้ป่วยซึมลง  ตัวเย็น  หมดสติและอาจเสียชีวิต  ซึ่งปัจจุบัน  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกัน

ในการป้องกันไข้เลือดออกนั้น  ประชาชนควรป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงลายกัด  โดยนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด  ป้องกันยุง  หลีกเลีย่งการอยู่บริเวณมุมอับชื้น  ทายากันยุง  ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ  กำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะต่างๆ  เช่น จานรองขาตู้กับข้าว  ให้ใส่เกลือ  หรือผงซักฟอก  หรือใส่น้ำส้มสายชู  2  ช้อนชา  ตุ่มน้ำ  หรือ  ถังเก็บน้ำอาบ  ปิดฝาถังให้สนิท  ภาชนะเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด  ควรใส่ปลาหางนกยูง  2-10ตัว  หรือใส่ทรายอะเบท  8  ช้อนชา  ต่อน้ำ 1 ตุ่ม  จานรองกระถางต้นไม้ควรใส่ทรายธรรมดาให้มีความลึก 3 ใน 4 ของจาน และคอยควบคุมระดับน้ำไม่ให้ท่วมทราย แจกันดอกไม้  และกระถางพลูด่าง ควรเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน สำหรับภาชนะอื่นๆ  เช่น ขวด กระป๋อง  ยางรถยนต์  กะลา  ถุงพลาสติก  ตามบริเวณบ้านควรเก็บใส่ถุงดำทิ้งเป็นขยะไป หรือฝังกลบ

อบต.พลงตาเอี่ยม  ห่วงใย  อยากเห็นคนพลงตาเอี่ยมมีสุขภาพดีค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 




ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ของ อบต.และ อบต.พบประชาชน 59
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้ารับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานชมสวน article
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกิจกรรมวันจักรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประกาศ เฝ้าระวังและติดตาม กรณีช้างป่าเดินทางหากินในพื้นที่รับผิดชอบ article
พิธีเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ประมวลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 57
โครงการชุมชนท้องถิ่นรวมใจ วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง
โครงการปฏิบัติตามกฏ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
ประมวลภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมงานกีฬา ธ.ก.ส.-อปท. (แกลง,เขาชะเมา,วังจันทร์) article
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 article
โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ อบต. พบประชาชน 2557
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 article
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาประชาชนอำเภอวังจันทร์
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ร่วมเดินตามรอยพ่อ article
เชิญร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา article
โครงการธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี article
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
โครงการปลูกป่าเฉลิม 12 พรรษามหาราชินี article
ยินดีต้อนรับคณะตรวจประเมินตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลังสตรี พลังพัฒนาท้องถิ่น
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 article
โรคปากมือเท้าเปื่อย
การล้างมืออย่างถูกวิธี
เชิญประชุมสภา อบต.
โครงการชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างสามัคคี พลังพัฒนาท้องถิ่น
เที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 article
การประกวดธิดาชาวสวนจังหวัดระยอง ๕๖
กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมนำความสุข
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
อบต.พบประชาชน 55
พิธีส่งมอบส่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 12
คอบบร้าโกลด์ร่วมใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ประชาสุขใจชุมชนปลอดภัย พร้อมใจพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร. ตำบลพลงตาเอี่ยม
พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
เชิญเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2556 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พลงตาเอี่ยมแห่งที่2 article
โครงการ งามสง่า ทรงคุณค่า สมวัย article
ผลการเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.51
ประมวลกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ปี 57
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
งานประเพณีลอยกระทง article
คาราวานเสริมสร้างเด็ก article
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม
กิจกรรมเสริมอาชีพ article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.