ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานชมสวน article

 

อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน
"งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ ๓
"
ณ บริเวณตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์
ข้างที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม ในวันอาทิตย์ที่ ๑
 มิถุนายน ๒๕๕๗

อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"  ณ บริเวณตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์ ข้างที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557
 ซึ่ง อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกับ อบจ.ระยอง, ตำบลวังจันทร์ ในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
ซึ่งในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาชาวสวน ประกวดแม่บ้านชาวสวน ประกวดผลไม้ ประกวด การประกอบอาหารพื้นบ้านชาวสวน รถไฟชมสวน การออกร้านโดยกลุ่มแม่ค้าเกษตรกรชาวสวน ที่นำผลไม้มาจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและ การแข่งขันจักรยาน เสือภูเขา "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่
3"
ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านนายก อบจ.ระยอง นายก ปิยะ ปิตุเตชะ (นายกช้าง) ซึ่งรายได้จากการแข่งขันจักรยานหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับกองทุนตำบลนนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลพลงตาเอี่ยม
 
สถานที่จัดงานตลาดผลไม้ ตำบลพลงตาเอี่ยม ข้างที่ทำการ อบต. ริมถนนบ้านบึง-แกลง ระหว่างกิโลเมตรที่ 84- 85 นะคะ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน      
* เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของราษฎร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
* เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
* เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจาก กทม. ได้มีแหล่งซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     
* เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของตำบลพลงตาเอี่ยม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว 
* เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน เทศกาลถนนผลไม้พลงตาเอี่ยม - วังจันทร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป    

กิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3" มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
* เพื่อเป็นการหารายได้ ช่วยเหลือ กองทุนตำบลนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว และอื่นๆ 

การแข่งขันจักรยาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1.VIP ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร ไม่จำกัดเวลา ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจะมี ชื่อ -นามสกุล ของท่านติดอยู่ (สำหรับท่านที่สมัครล่วงหน้าเท่านั้น) + เสื้อ 1 ตัว สนใจสมัครล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เท่านั้นนะคะ      
2.งานผลไม้ใจเกินร้อย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด รับถ้วยเกียรติยศ ค่าสมัครท่านละ 400 บาท + ได้รับเสื้อยืดที่ระลึก     
ทั้ง 2 ประเภท เส้นทางเป็น ถนนลาดยาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นธรรมชาติ ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นเนินเขาเตี้ยๆ บ้างนิดหน่อย เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขามากค่ะ       
****รับจำนวนจำกัด 1,000 คันเท่านั้นนะคะ ******        

รุ่นการแข่งขัน  
1.รุ่น A เสือหมอบ ประเภทประชาชนทั่วไป - ชาย หญิง ระยะทาง 50 กม.  
2.รุ่น B เสือภูเขาชาย อายุ 16 - 29 ปี ระยะทาง 50 กม.  
3.รุ่น C เสือภูเขาชาย อายุ 30 - 49 ปี ระยะทาง 50 กม.  
4.รุ่น D เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 50 กม.  
5.รุ่น E เสือภูเขาหญิง ประชาชนทั่วไป หญิง ระยะทาง 50 กม.       
6.รุ่น F เยาวชน ชายหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 15 กม.       
7.รุ่น VIP ประเภทประชาชนทั่วไป - ชาย หญิง ระยะทาง 15 กม.  
**ถ้วยรางวัลของแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1 - 5  

กติกา  
1.จักรยานเสือภูเขาไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ แต่ขนาดของยางควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.75 นิ้ว และระบบเบรคสมบูรณ์ทั้งหน้าและหลัง           
2.ผู้เข้าการแข่งขันต้องสวมหมวดนิรภัย รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ ตลอดการแข่งขัน (ควรมีอุปกรณ์กันแดด เช่นแว่นตา)
3.ปั่นเข้าเส้นชัยภายในเวลา 3 ชั่วโมง      
4.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้        
5.การคัดค้านผลการแข่งขัน ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรทำภายใน 30 นาทีหลังการแข่งขัน
การสมัคร        
สมัครล่วงหน้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาวังจันทร์ บัญชีเลขที่ 248-1-21831-0 สุคนธ์ทิพย์ เมืองมา
**ค่าสมัคร VIP ท่านละ 1,000 บาท (ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 จะได้รับการพิมพ์ชื่อ - สกุล ลงในถ้วยเกียรติยศ)   
**ค่าสมัครจักรยานเสือภูเขาท่านละ 400 บาท       
**ท่านที่โอนเงินค่าสมัคร กรุณาส่งอีเมลล์ใบเสร็จมาที่ sukhonthip_abt@outlook.com Line ID muangma โทร 0903972008 หรือนำมาแสดงในวันแข่งหน้างานก็ได้ค่ะ          
**ถ้าเป็นไปได้อยากให้นำเอกสารสำคัญ บัตรประจำตัวมาด้วยในวันแข่งขันนะคะ        
**ทางเราจะ Run Number ให้ท่าน ทางThai MTB แล้วท่าน กรอกใบสมัครมายื่นหน้างานเลยในกรณีท่านได้ชำระค่าสมัครแล้ว    
กำหนดการแข่งขัน       
**ลงทะเบียนเวลา 6.30 – 8.30 น.       
-- เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวนักปั่น        
--ปั่นเข้าเส้นชัย ขึ้นรับถ้วยรางวัล เป็นอันจบการแข่งขัน        

**สำหรับผู้ติดตาม** ในงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมต่างๆ และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เที่ยวชม รอผลการแข่งขัน
มีห้องน้ำ ที่จอดรถสะดวกสบาย หรือจะเพลิดเพลินไปกับรถไฟชมสวนพลางๆ กับบรรยากาศ ชีล ชีล ก็ได้นะคะ

สอบถามรายละเอียด และเส้นทาง เพิ่มเติม ติดต่อ แอ๋ว 090 397 2008 (จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.พลงตาเอี่ยม )อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"        ณ บริเวณตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์ ข้างที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 

 ซึ่ง อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกับ อบจ.ระยอง, ตำบลวังจันทร์ ในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
ซึ่งในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาชาวสวน ประกวดแม่บ้านชาวสวน ประกวดผลไม้ ประกวด การประกอบอาหารพื้นบ้านชาวสวน รถไฟชมสวน การออกร้านโดยกลุ่มแม่ค้าเกษตรกรชาวสวน ที่นำผลไม้มาจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและ การแข่งขันจักรยาน เสือภูเขา "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่
3"
ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านนายก อบจ.ระยอง นายก ปิยะ ปิตุเตชะ (นายกช้าง) ซึ่งรายได้จากการแข่งขันจักรยานหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับกองทุนตำบลนนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลพลงตาเอี่ยม
 
สถานที่จัดงานตลาดผลไม้ ตำบลพลงตาเอี่ยม ข้างที่ทำการ อบต. ริมถนนบ้านบึง-แกลง ระหว่างกิโลเมตรที่ 84- 85 นะคะ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน      
* เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของราษฎร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
* เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
* เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจาก กทม. ได้มีแหล่งซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     
* เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของตำบลพลงตาเอี่ยม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว 
* เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน เทศกาลถนนผลไม้พลงตาเอี่ยม - วังจันทร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป    

กิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3" มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
* เพื่อเป็นการหารายได้ ช่วยเหลือ กองทุนตำบลนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว และอื่นๆ 

การแข่งขันจักรยาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1.VIP ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร ไม่จำกัดเวลา ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจะมี ชื่อ -นามสกุล ของท่านติดอยู่ (สำหรับท่านที่สมัครล่วงหน้าเท่านั้น) + เสื้อ 1 ตัว สนใจสมัครล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เท่านั้นนะคะ      
2.งานผลไม้ใจเกินร้อย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด รับถ้วยเกียรติยศ ค่าสมัครท่านละ 400 บาท + ได้รับเสื้อยืดที่ระลึก     
ทั้ง 2 ประเภท เส้นทางเป็น ถนนลาดยาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นธรรมชาติ ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นเนินเขาเตี้ยๆ บ้างนิดหน่อย เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขามากค่ะ       
****รับจำนวนจำกัด 1,000 คันเท่านั้นนะคะ ******        

รุ่นการแข่งขัน  
1.รุ่น A เสือหมอบ ประเภทประชาชนทั่วไป - ชาย หญิง ระยะทาง 50 กม.  
2.รุ่น B เสือภูเขาชาย อายุ 16 - 29 ปี ระยะทาง 50 กม.  
3.รุ่น C เสือภูเขาชาย อายุ 30 - 49 ปี ระยะทาง 50 กม.  
4.รุ่น D เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 50 กม.  
5.รุ่น E เสือภูเขาหญิง ประชาชนทั่วไป หญิง ระยะทาง 50 กม.       
6.รุ่น F เยาวชน ชายหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 15 กม.       
7.รุ่น VIP ประเภทประชาชนทั่วไป - ชาย หญิง ระยะทาง 15 กม.  
**ถ้วยรางวัลของแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1 - 5  

กติกา  
1.จักรยานเสือภูเขาไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ แต่ขนาดของยางควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.75 นิ้ว และระบบเบรคสมบูรณ์ทั้งหน้าและหลัง           
2.ผู้เข้าการแข่งขันต้องสวมหมวดนิรภัย รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ ตลอดการแข่งขัน (ควรมีอุปกรณ์กันแดด เช่นแว่นตา)
3.ปั่นเข้าเส้นชัยภายในเวลา 3 ชั่วโมง      
4.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้        
5.การคัดค้านผลการแข่งขัน ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรทำภายใน 30 นาทีหลังการแข่งขัน
การสมัคร        
สมัครล่วงหน้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาวังจันทร์ บัญชีเลขที่ 248-1-21831-0 สุคนธ์ทิพย์ เมืองมา
**ค่าสมัคร VIP ท่านละ 1,000 บาท (ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 จะได้รับการพิมพ์ชื่อ - สกุล ลงในถ้วยเกียรติยศ)   
**ค่าสมัครจักรยานเสือภูเขาท่านละ 400 บาท       
**ท่านที่โอนเงินค่าสมัคร กรุณาส่งอีเมลล์ใบเสร็จมาที่ sukhonthip_abt@outlook.com Line ID muangma โทร 0903972008 หรือนำมาแสดงในวันแข่งหน้างานก็ได้ค่ะ          
**ถ้าเป็นไปได้อยากให้นำเอกสารสำคัญ บัตรประจำตัวมาด้วยในวันแข่งขันนะคะ        
**ทางเราจะ Run Number ให้ท่าน ทางThai MTB แล้วท่าน กรอกใบสมัครมายื่นหน้างานเลยในกรณีท่านได้ชำระค่าสมัครแล้ว    
กำหนดการแข่งขัน       
**ลงทะเบียนเวลา 6.30 – 8.30 น.       
-- เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวนักปั่น        
--ปั่นเข้าเส้นชัย ขึ้นรับถ้วยรางวัล เป็นอันจบการแข่งขัน        

**สำหรับผู้ติดตาม** ในงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมต่างๆ และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เที่ยวชม รอผลการแข่งขัน
มีห้องน้ำ ที่จอดรถสะดวกสบาย หรือจะเพลิดเพลินไปกับรถไฟชมสวนพลางๆ กับบรรยากาศ ชีล ชีล ก็ได้นะคะ

สอบถามรายละเอียด และเส้นทาง เพิ่มเติม ติดต่อ แอ๋ว 090 397 2008 (จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.พลงตาเอี่ยม )  

สอบถามรายละเอียด และเส้นทาง เพิ่มเติม ติดต่อ        
แอ๋ว 090 397 2008 (จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.พลงตาเอี่ยม ) 
(รายละเอียดอื่นๆ พร้อมเส้นทาง จะเพิ่มเติมให้อีกครั้งนะคะ )

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคสุกใส
ประชาสัมพันธ์งดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดชั่วคราว เนื่องจากระบบฯอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงฯ และหารือเรื่องระเบียบปี 2562
แผ่นพับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
RUN FOR HEALTH 2019 วิ่งเพื่อสุขภาพ
การใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D”
เชิญร่วมงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์สัมพันธ์ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
ประกาศข่าวสารจาก อบต.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ วันที่ 30 มค. 62
เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
พิธีเปิดตลาดน้ำนวัติวิถี ของดีบ้านพลงตาเอี่ยมและ โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ
โครงการผ้าป่าขยะ รีไซเคิล
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำความดี ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561 article
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ article
การชำระภาษีฯ ปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.น้ำรัด จ.แพร่
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ปี 2561-2564
สัญญาประชาคม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรได้บ้าง?
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ปลูกป่าธรรมมะธรรมชาติ ณ ป่าวังจันทร์
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักรักพื้นที่สีเขียว
โครงการปฏิบัติตามกฏลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา article
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย article
โครงการกีฬาสร้างเด็กไทยให้สามัคคีมีน้ำใจ ปี 2560
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วันที่ 30 มกราคม 2560
เดินตามรอยเท้าพ่อที่อ่างดอกกราย 60
ทานตะวันบานที่อ่างประแสร์ article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี 2560 article
เทศกาลถนนผลไม้ วันที่ 9-18 มิถุนายน ประจำปี 60 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น article
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ของ อบต.และ อบต.พบประชาชน 59
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้ารับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกิจกรรมวันจักรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประกาศ เฝ้าระวังและติดตาม กรณีช้างป่าเดินทางหากินในพื้นที่รับผิดชอบ article
พิธีเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ประมวลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 57
โครงการชุมชนท้องถิ่นรวมใจ วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง
โครงการปฏิบัติตามกฏ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
ประมวลภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมงานกีฬา ธ.ก.ส.-อปท. (แกลง,เขาชะเมา,วังจันทร์) article
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 article
โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ อบต. พบประชาชน 2557
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 article
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาประชาชนอำเภอวังจันทร์
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ร่วมเดินตามรอยพ่อ article
เชิญร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา article
โครงการธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี article
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
โครงการปลูกป่าเฉลิม 12 พรรษามหาราชินี article
ยินดีต้อนรับคณะตรวจประเมินตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลังสตรี พลังพัฒนาท้องถิ่น
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 article
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย article
โรคปากมือเท้าเปื่อย
การล้างมืออย่างถูกวิธี
เชิญประชุมสภา อบต.
โครงการชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างสามัคคี พลังพัฒนาท้องถิ่น
เที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 article
การประกวดธิดาชาวสวนจังหวัดระยอง ๕๖
กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมนำความสุข
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
อบต.พบประชาชน 55
พิธีส่งมอบส่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 12
คอบบร้าโกลด์ร่วมใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ประชาสุขใจชุมชนปลอดภัย พร้อมใจพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร. ตำบลพลงตาเอี่ยม
พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
เชิญเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2556 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พลงตาเอี่ยมแห่งที่2 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
โครงการ งามสง่า ทรงคุณค่า สมวัย article
ผลการเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.51
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประมวลกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ปี 57
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
งานประเพณีลอยกระทง article
คาราวานเสริมสร้างเด็ก article
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม
กิจกรรมเสริมอาชีพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.