ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสหกรณ์ หนองหอย หมู่ 7 ช่วงฝนตกหนัก

 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสหกรณ์ หนองหอย หมู่ 7 ช่วงฝนตกหนัก

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ประธานสภา พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสหกรณ์ หนองหอย หมู่ 7 พบว่าที่ผ่านมาในช่วงฝนตกหนักน้ำบริเวณคลอง ระบายไม่ทันจนทำให้เกิดน้ำท่วม กัดเซาะถนนพัง หลังจากการตรวจสอบแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม หาแนวทางการดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และ ขอความร่วมมือผู้ที่ทำฝายกระสอบทรายเพื่อกักเก็บน้ำให้ดึงถุงทรายที่กั้นน้ำออกเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำในช่วงเวลาฝนตกหนัก

  

    

    

                 

 

 
ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 article
ออกตัดต้นไม้ที่หักโค่นขวางถนน หลังจากเกิดพายุลมแรง article
รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริตและขยายแนวร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดชุมแสง
อบต.พลงตาเอี่ยมรับการตรวจนิเทศ/ประเมินฯ ศพด.บ้านพลงตาเอี่ยม
ตัดต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลพลงตาเอี่ยม
ประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนชุมชนฯ
โครงการศูนย์เด็กเล็กยุคใหม่หัวใจคุณธรรม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)ในการเสวนาฯ
ประชาคม หมู่ที่ 2
ประชาคม หมู่ที่ 7
ประชาคม หมู่ที่ 6
ประชาคม หมู่ที่ 5
ประชาคม หมู่ที่ 4
ประชาคม หมู่ที่ 3
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านเขาตลาด
ออกพื้นที่รับคำร้องสำหรับผู้ไม่มีบัตรประชาชน
ตรวจงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19
ออกพื้นที่รับคำร้องสำหรับผู้ไม่มีบัตรประชาชน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาสฯ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ธนาคารกรุงไทยให้บริการประชาชนคนไม่มีสมาร์ทโฟน
ประชุมแนวทางการพัฒนาชีวิตรายครัวเรือน
ร่วมส่งมอบรถสามล้อโยก
ฝึกอบรมการฉีดวัคซีนและความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจสถานศึกษาตามมาตรการโควิด-19
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีฯ ๒๕๖๔
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับ ๔
ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ประชาสัมพันธ์สรุปข่าววันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบถุงยังชีพ วันที่ 21 มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบถุงยังชีพ วันที่ 20 มกราคม 2564
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19
ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง COVID-19
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน งานพระบรมราชานุสรณ์"วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ศึกษาดูงาน จ.ตราด
โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้รัก ปลอดภัย ห่างไกลเอดส์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยมจัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม
โครงการฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอียม ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.พลงตาเอี่ยม
งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๕
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และ พิธีอัญเชิญพระบรมรูป ในหลวง ร.๙ ประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐานอาคารเรือนไทย
ออกให้บริการการรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเด็กติดในรถ
กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
โครงการพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ประจำปี 2563
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ (กิจกรรม:ทำยาดมสมุนไพรและตุ๊กตาการบูร) article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ article
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ครั้งที่ 1/2563
ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน โครงการ “กำกับติดตาม และประเมินผล แผนตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.พลงตาเอี่ยม ครั้งที่ 1/2563 article
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ article
ประขุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาอำเภอวังจันทร์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
“จิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา บำรุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนพออยู
ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment) ประจำปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการท้องถิ่นร่วมใจคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562
โครงการพลงตาเอี่ยมเสริมสร้างสุขภาพดี สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 article
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด "Save Zone,No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ ตามมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงตาเอี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ขออนุญาตเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับใบกระท่อม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่ากำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหสถานหรือกรณีพบปะผู้อื่นทุกครั้ง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย
ประชาสัมพันธ์ทุกท่านกรอกแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตจังหวัดระยอง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบสำรวจจาก QR Code ตามข้อมูลที่ส่งมาด้วย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอรับการขุดดิน และถมดินภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2563 เรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอความร่วมมือ มิให้นำทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน ขายในตลาดเนื่องจากเป็นผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ ต่อความนิยมของผู้บริโภค
แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายด่วน COVID-19 โทร 038-694068 ศูนย์บริหารและประสานการปฎิบัติ โควิด 19 จังหวัดระยอง
ประกาศ จุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
แจ้ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)และแจ้งพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศปิดสถานบริการและสถานประกอบการ
แจ้งแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
แจ้งแนวทางการปฎิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจ ของชาวมุสลิมในพื้นที่ อ.วังจันทร์
แจ้งเตือนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน(พฤศจิกายน 2562-เดือนเมษายน 2563)
อบต.พลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ขอความร่วมมือทุกท่านให้ข้อมูลสุนัขและแมว แก่ผู้ทำการสำรวจแต่ละหมู่ และ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี 2563
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563/เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
โครงการกีฬาสร้งเด็กไทยให้สามัคคีมีน้ำใจ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมงานวันลอยกระทง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพลงตาเอี่ยม
ขอเชิญพ่อเเม่พี่น้องชาวพลงตาเอี่ยมทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา บำรุงรักษา และทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง(อมรมแม่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้าง
ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ เดือนกันยายน 2562
แจ้งสถานการณ์และแนวทางปฎิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สำคัญและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นได้แก่ โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง
รับการตรวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยคณะทำงานกลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
แจ้งสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
ประกาศเกียรติคุณแม่ต้นแบบผู้เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวประจำปี 2562
แจ้งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการเพื่อให้ทราบถึงสภาวะโรคไข้หวัดนก ในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในการระบาดของโรคสัตว์ปีก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลดอุบัติเหตุ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2562
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำหนองคมบาง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ลดโฟม ลดมลพิษ สถานประกอบการร้านค้า
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนเงินงบประมาณให้วัฒนธรรมอำเภอวังจันทร์ ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอำเภอวังจันทร์ และการศึกษาดูงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนเงินงบประมาณให้โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามโครงการผักไฮโดรโปรนิกส์ สำหรับฝึกอาชีพให้นักเรียน
ออกพื้นที่เยี่ยมโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านคลองบางบ่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองอ่างสร้างสรรค์ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2562
อบต.พลงตาเอี่ยมอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลอดสารพิษพอเพียง บ้านสำนักตาเสือ หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุกและเชิงรับ
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ของประชาชนจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 "ทำดีมีรายได้"
โครงการเยี่ยมเยือน ถามไถ่ ใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพาน้องเข้าวัด ประจำปี 2562
โครงการพ่อแม่ลูกปลูกผัก รักสุขภาพ ประจำปี 2562
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562
โครงการท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ตลาดน้ำบ้านพลงตาเอี่ยม
โครงการเด็กน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (การทำผ้ามัดย้อม)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป้องกันโรคหัด/ไข้หวัดใหญ่
ประชาสัมพันธ์การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคสุกใส
ประชาสัมพันธ์งดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดชั่วคราว เนื่องจากระบบฯอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงฯ และหารือเรื่องระเบียบปี 2562
แผ่นพับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการแยกก่อนทิ้ง ผ้าป่ารีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการยับยั้ง ชั่งใจ ห่างไกลเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมเชิงรุกและเชิงรับ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการคาราวานสุขภาพตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคระบาดอื่นๆในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการเด็กไทยหัวใจทำได้ สพฐ.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
RUN FOR HEALTH 2019 วิ่งเพื่อสุขภาพ
การใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D”
เชิญร่วมงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์สัมพันธ์ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้หัวข้อ"ปฎิบัติธรรม นำความสุข" ประจำปี 2562
ประกาศข่าวสารจาก อบต.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ วันที่ 30 มค. 62
เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
พิธีเปิดตลาดน้ำนวัติวิถี ของดีบ้านพลงตาเอี่ยมและ โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ
โครงการผ้าป่าขยะ รีไซเคิล
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำความดี ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561 article
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ article
การชำระภาษีฯ ปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.น้ำรัด จ.แพร่
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ปี 2561-2564
สัญญาประชาคม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรได้บ้าง?
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ปลูกป่าธรรมมะธรรมชาติ ณ ป่าวังจันทร์
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักรักพื้นที่สีเขียว
โครงการปฏิบัติตามกฏลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา article
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย article
โครงการกีฬาสร้างเด็กไทยให้สามัคคีมีน้ำใจ ปี 2560
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วันที่ 30 มกราคม 2560
เดินตามรอยเท้าพ่อที่อ่างดอกกราย 60
ทานตะวันบานที่อ่างประแสร์ article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี 2560 article
เทศกาลถนนผลไม้ วันที่ 9-18 มิถุนายน ประจำปี 60 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น article
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ของ อบต.และ อบต.พบประชาชน 59
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้ารับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานชมสวน article
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกิจกรรมวันจักรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประกาศ เฝ้าระวังและติดตาม กรณีช้างป่าเดินทางหากินในพื้นที่รับผิดชอบ article
พิธีเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ประมวลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 57
โครงการชุมชนท้องถิ่นรวมใจ วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง
โครงการปฏิบัติตามกฏ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
ประมวลภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมงานกีฬา ธ.ก.ส.-อปท. (แกลง,เขาชะเมา,วังจันทร์) article
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 article
โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ อบต. พบประชาชน 2557
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 article
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาประชาชนอำเภอวังจันทร์
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ร่วมเดินตามรอยพ่อ article
เชิญร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา article
โครงการธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี article
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
โครงการปลูกป่าเฉลิม 12 พรรษามหาราชินี article
ยินดีต้อนรับคณะตรวจประเมินตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลังสตรี พลังพัฒนาท้องถิ่น
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 article
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย article
โรคปากมือเท้าเปื่อย
การล้างมืออย่างถูกวิธี
เชิญประชุมสภา อบต.
โครงการชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างสามัคคี พลังพัฒนาท้องถิ่น
เที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 article
การประกวดธิดาชาวสวนจังหวัดระยอง ๕๖
กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมนำความสุข
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
อบต.พบประชาชน 55
พิธีส่งมอบส่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 12
คอบบร้าโกลด์ร่วมใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ประชาสุขใจชุมชนปลอดภัย พร้อมใจพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร. ตำบลพลงตาเอี่ยม
พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
เชิญเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2556 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พลงตาเอี่ยมแห่งที่2 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
โครงการ งามสง่า ทรงคุณค่า สมวัย article
ผลการเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.51
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
โครงการท้องถิ่นรวมใจห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประมวลกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ปี 57
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
งานประเพณีลอยกระทง article
คาราวานเสริมสร้างเด็ก article
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม
กิจกรรมเสริมอาชีพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.