ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 วันที่ 14 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าของรัฐ

ภายใต้หัวข้อ "ปฎิบัติธรรม นำความสุข " ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

 


 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้ ปฏิบัติธรรม  นำความสุข

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562Copyright © 2010 All Rights Reserved.