ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานด้านธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมฯ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
  
 
    
    
 ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2560 รายละเอียดประกาศ คลิ๊ก >>>>>> ประกาศ-เจตนารมย์-ปี-60-.pdf
                                                                     
    
 
 
 
          ภาพขนาดย่อ 
        เชิญชมวีดิทัศน์ แนะนำองค์กร  กันค่ะ

dot


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) icon

More...
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

More...
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ปี 2561-2564

More...

นโยบายการทำงานนายก อบต.

 

    
นายประสาน ขาวสะอาด                                    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 

 

ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ได้เลือกตั้งให้ผมกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้ง เป็นสมัยที่ 3 ผมภูมิใจมากที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจให้ผมกลับมาทำงาน ให้กับทุกคนและผมขอสัญญาว่า ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ของผมที่มีอยู่ เพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตำบลของเรา และผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่า ในการพัฒนาตำบลนั้น ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆ คนแล้ว ความสำเร็จก็จะไม่เกิด ที่ผมทำสำเร็จได้ก็เพราะทุกๆคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะขอขอบคุณผู้นำทุกคน ผมทำงานเป็นผู้บริหารมา 9 ปีแล้ว ทำให้ผมรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี   จึงทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          สุดท้ายนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพร ให้พ่อแม่พี่น้องและลุกหลานทุกคนของตำบลพลงตาเอี่ยม จงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและประสพแต่ผลสำเร็จในอาชีพของตนเองและขอให้มีความสุขทุกๆ คนเลยครับ
          คติประจำใจ
          คิดดีทำดีย่อมได้ดี ยึดหลักธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่เอาเปรียบใคร ไม่หาผลประโยชน์ จากผู้อื่นที่ได้มาโดยมิชอบ และ พอใจในสิ่งที่เรามี มีน้อยใช้น้อย ทำให้ครอบครัวเป็นสุข 

More...
โล่รางวัลตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556

    อบต.พลงตาเอี่ยม รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร 


More...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก ประจำปี 2554icon

    อบต.พลงตาเอี่ยม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก  จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


More...

รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ของ อปท. ประจำปี 2553icon

     อบต.พลงตาเอี่ยม  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นของ อปท. ประจำปี 2553


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.