ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานด้านธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมฯ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
  
 
    
    
 ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2560 รายละเอียดประกาศ คลิ๊ก >>>> ประกาศ-เจตนารมย์-ปี-60-.pdf
                                                                     
    
 
 
 
          ภาพขนาดย่อ 

        เชิญชมวีดิทัศน์ แนะนำองค์กร  กันค่ะ
 
       
 www.youtube.com/watch  ขอบคุณทีมงานนารีกระจ่างมาเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ปี 60
ที่ อบต.พลงตาเอี่ยมค่ะ
     
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด
 
คนระยองปลอดภัย ร่วมใจปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
 
 
 
 
 
 
     
ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลถนนผลไม้
 
 
 
 
 
 
             
 

 

dot


ประชาสัมพันธ์ร่วมทำความดี ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ

More...
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561

More...
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561icon

อ.วังจันทร์ ร่วมกับ อบจ.ระยอง อปท. ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอวังจันทร์ ร่วมจัดงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ 


More...

นโยบายการทำงานนายก อบต.

 

    
นายประสาน ขาวสะอาด                                    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 

 

ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ได้เลือกตั้งให้ผมกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้ง เป็นสมัยที่ 3 ผมภูมิใจมากที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจให้ผมกลับมาทำงาน ให้กับทุกคนและผมขอสัญญาว่า ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ของผมที่มีอยู่ เพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตำบลของเรา และผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่า ในการพัฒนาตำบลนั้น ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆ คนแล้ว ความสำเร็จก็จะไม่เกิด ที่ผมทำสำเร็จได้ก็เพราะทุกๆคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะขอขอบคุณผู้นำทุกคน ผมทำงานเป็นผู้บริหารมา 9 ปีแล้ว ทำให้ผมรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี   จึงทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          สุดท้ายนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพร ให้พ่อแม่พี่น้องและลุกหลานทุกคนของตำบลพลงตาเอี่ยม จงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและประสพแต่ผลสำเร็จในอาชีพของตนเองและขอให้มีความสุขทุกๆ คนเลยครับ
          คติประจำใจ
          คิดดีทำดีย่อมได้ดี ยึดหลักธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่เอาเปรียบใคร ไม่หาผลประโยชน์ จากผู้อื่นที่ได้มาโดยมิชอบ และ พอใจในสิ่งที่เรามี มีน้อยใช้น้อย ทำให้ครอบครัวเป็นสุข 

More...
โล่รางวัลตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556

    อบต.พลงตาเอี่ยม รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร 


More...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก ประจำปี 2554icon

    อบต.พลงตาเอี่ยม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก  จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


More...

รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ของ อปท. ประจำปี 2553icon

     อบต.พลงตาเอี่ยม  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นของ อปท. ประจำปี 2553


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.