ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
          ภาพขนาดย่อ 

        เชิญชมวีดิทัศน์ แนะนำองค์กร  กันค่ะ
 
 
 
 
 
.
dot


สรุปข่าวกิจกรรมการประชุมและการออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19icon

More...
โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔

More...
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมโดยฝ่ายงานสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

More...

ประกาศเจตจำนงสุจริต

นโยบายการทำงานนายก อบต.

นายประสาน ขาวสะอาด
นายก อบต.พลงตาเอี่ยม 

คติประจำใจ

คิดดีทำดีย่อมได้ดี ยึดหลักธรรม
เป็นที่ตั้ง ไม่เอาเปรียบใคร 
ไม่หาผลประโยชน์ จากผู้อื่น
ที่ได้มาโดยมิชอบ และพอใจ
ในสิ่งที่เรามี มีน้อยใช้น้อย
ทำให้ครอบครัวเป็นสุข


More...
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 icon

More...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก ประจำปี 2554icon

    อบต.พลงตาเอี่ยม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก  จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


More...

มอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม 2564

 งานสวัสดิการสังคม และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์     การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.