ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม 
 
 
 
 

 
 
          ภาพขนาดย่อ 

        เชิญชมวีดิทัศน์ แนะนำองค์กร  กันค่ะ
 
 
 
 
 
.

 

dot


วันที่ 16 กันยายน 2564 นายก อบต.พลงตาเอี่ยม มอบหมายงานสวัสดิการ เข้ามอบสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาค และหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

More...
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมจัดโครงการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ณ ตลาดน้ำบ้านพลงตาเอี่ยม ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางปทุมทิพย์ โพธิ์เงิน รองนายก อบต. พร้อมด้วย กลุ่มเป้าหมายจากชุมชนในเขตตำบลพลงตาเอี่ยม จำน

More...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและชุดบริจาคให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

More...

ประกาศเจตจำนงสุจริต

นโยบายการทำงานนายก อบต.

นายประสาน ขาวสะอาด
นายก อบต.พลงตาเอี่ยม 

คติประจำใจ

คิดดีทำดีย่อมได้ดี ยึดหลักธรรม
เป็นที่ตั้ง ไม่เอาเปรียบใคร 
ไม่หาผลประโยชน์ จากผู้อื่น
ที่ได้มาโดยมิชอบ และพอใจ
ในสิ่งที่เรามี มีน้อยใช้น้อย
ทำให้ครอบครัวเป็นสุข


More...
🔰กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (กปภจ.รย) ได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง icon

More...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก ประจำปี 2554icon

    อบต.พลงตาเอี่ยม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก  จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


More...

มอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม 2564

 งานสวัสดิการสังคม และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์     การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.